KOTIKOIVUN, KOTIMÄNNYN JA PEIKONTIEN RYHMÄKODIT TARJOAVAT ASUMIS-JA HOIVAPALVELUITA AIKUISILLE KEHITYSVAMMAISILLE.

Toiminta-ajatuksen lähtökohtana on asukaskeskeisyys. Asukkaille tarjotaan yksilöllinen, inhimillinen ja lämmin hoiva kodinomaisessa ympäristössä.


Toiminnan kulmakivinä ovat tasa-arvo, ihmisarvo, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys.


Ryhmäkodeissa työskentelee ammattitaitoinen henkilökunta, joka ohjaa ja avustaa asukkaita heidän jokapäiväisissä toiminnoissaan. Ympärivuorokautisesta hoivasta vastaavat lähihoitajat, mielenterveyshoitaja, sosionomi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, terveydenhoitaja sekä sairaanhoitaja. Henkilökunta on sitoutunut jatkuvaan ammattitaidon kehittämiseen erilaisten koulutusten avulla.