Tasa-arvo, ihmisarvo, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys.

Asukkaita kohdellaan ystävällisesti ja tasavertaisesti. Heidän mielipiteensä ja toiveensa otetaan huomioon yhteisistä asioista päätettäessä, eikä ketään suosita toisen kustannuksella.

Jokainen asukas on oma yksilöllinen persoonansa, joka ansaitsee kunnioituksen ja arvostuksen sekä ystävällisen ja inhimillisen kohtelun.


Asukkaiden yksilöllisyyttä kunnioitetaan ja heille suodaan myös oma rauha.

Oma huone on asukkaan yksityistä aluetta. Jokainen on saanut kalustaa oman huoneensa omien mieltymystensä mukaiseksi.
Asukkaiden ryhmäkodin ulkopuolista elämää ja sosiaalisia suhteita tuetaan mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan. Yhteisöllisyys näkyy yhteisissä toiminnoissa ja pelisäännöissä, jotka vahvistavat turvallisuuden- ja yhteenkuuluvuuden tunteita.